Bestyrelsen/udvalg

Fordeling af bestyrelsesopgaver og diverse udvalg

Bestyrelsen for Kolonihaveforeningen Strandlyst 

Formand / kontakt til Kreds, Forbund, øvrige myndigheder

Per Løkken. Have 28

Tlf 2331 5014

Mail: best.hf.strandlyst@gmail.com

Næstformand

Joan Rees Groth. Have 26

Tlf. 2896 3025

Kasserer / økonomi og regnskab / fællesforsikring

Edith Bruun. Have 19

Tlf 3064 7089

Bestyrelsesmedlem  / Facebook 

Hilde Ingebrigtsen. Have 8

Bestyrelsesmedlem / sekretær / bestyrer af hjemmeside

Pia Glyngø. Have 39

Bestyrelsessuppleanter / diverse opgaver

Klaus Brønnum. Have 15


Baldur Örn Óskarsson. Have 13


Øvrige tillidsposter i haveforeningen

Revisor: Ole Kristensen. Have 51

Revisor: Jørgen Krum. Have 37

Revisorsuppleant: Ib Christensen. Have 34

Revisorsuppleant: Frank Hansen. Have 29

Valgte kredsrepræsentanter

Edith Bruun. Have 19     

Lone Barlach. Have 28

Sonja Kristensen. Have 38

Joan Reese Groth. Have 26

Facebookudvalg

Hilde Ingebrigtsen / tovholder. Have 8

Lone Barlach. Have 28

Del siden