Køb af havehus

Sydøstjyllands Kolonihavekreds vedr. køb og salg

Vejledning om køb og salg af kolonihaver

Ønsker du/I at købe et havehus i Kolonihaveforeningen Strandlyst, gælder følgende:

 OBS! Læs vedhæftede vejledning om køb og salg af kolonihavehuse.

1.   Du/I skal optages på foreningens venteliste. (Se under venteliste på        

      hjemmesiden). Gebyr kr. 200,00.

 

2.    Søg kontakt med eventuelle sælgere via hjemmeside eller

       opslagstavle.

 

3.    Når køb er aftalt med en sælger, kontakter begge parter formand

       eller kasserer for nærmere aftale om forløb.

 

4.    Købesum skal senest i forbindelse med underskrift af købs- og lejedokumenter

       deponeres/overføres til foreningens konto: 5343 0247719 i Arbejdernes

       Landsbank.

 

5.    Inden underskrift af lejekontrakt, opkræves et tilmeldingsgebyr fra ny

       lejer på kr. 500,00, der skal betales/overføres til foreningens konto.

 

6.    Vær opmærksom på, at man LEJER jorden ved Kolonihaveforeningen

       Strandlyst og KØBER havehus med anlæg og tilbehør mv. ved sælger.

 

Bestyrelsen for Strandlyst

Del siden