Aktuelt

Del siden

OBS!


Hjemmesiden vises desværre ikke optimalt på mobiltelefoner og ipads.


Tilgå i stedet hjemmesiden på en computer.

Datoer for vandåbning og -lukning
Lørdag den 23. marts kl. 10 åbnes der for vandet. 

Lørdag den 9. november kl. 10 lukkes der for vandet.
Procedure vedrørende vandåbning.

Alle haner på rør/vandmåler i haven skal være lukkede og alle slanger monteres
igen. Der åbnes for haner/vandmåler og der skal kontrolleres for utætheder.
Ved evt. utætheder kontaktes nedenstående straks.

Procedure vedrørende vandlukning.

Alle haner på rør/vandmåler i haven skal være åbne og forblive åbne indtil
vandåbning!
Alle slanger på haner i hus og have afmonteres.
Dette for at forhindre frostsprængninger på rør og haner/vandmåler.
Der vil ved lukning blive aflæst vandmålere.

Ved både åbning og lukning skal en repræsentant fra haven kunne træffes ved
havelågen på hvert lod, eller der skal træffes aftale med en stand in og
der skal være åben adgang til hus/have/vandhaner i haven.

Det er den enkelte lejer, der er ansvarlig for, at vandinstallation fra
målerbrønd til forbrug i hus og have er korrekt og lovligt udført!
Ved tvivl, kontakt bestyrelsen.

Der er mødepligt ved både vandlukning og -åbning.
Udeblivelse vil medføre et gebyr på 300,00 kr.


Arbejdslørdage


Der har været ønsker om, at vores to arbejdslørdage ligger på faste dage. Fremover vil dagene være lørdag i uge 24 og 37. Sæt allerede nu X i kalenderen :-)

I 2024 falder fællesarbejdet på lørdag den 15. juni og lørdag den 14. sept. 

Nærmere info om indholdet på dagene kommer, når vi nærmer os de enkelte datoer.

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Det er ok at parkere på stikvejene for at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Det er lovkrav, at alle haver skal have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun ved sæsonens start eller medbringes til generalforsamlingen.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.