Vandåbning 


Vandåbning lørdag den 25. marts kl. 10


Der er mødepligt.

Kan du ikke komme, meld afbud til en i bestyrelsen eller spørg din nabo om hjælp. Der skal være frie adgangsveje.

I forbindelse med vandåbning skal vi have kørt sand ned i bunden af vej  2. Vi håber, flere vil være behjælpelige med opgaven. Ændring af indbetaling af vandlån

Pr. 1. juli 2022 ændres indbetaling fra månedligt til enten halvårligt eller helårligt.

HUSK at afmelde din månedlige indbetaling på kr 175.

Se udspecificeret info om betaling under fanen 'Diverse betalinger'.

Tag hensyn til dine medborgere vedr. parkering!

Det er ok at parkere på stikvejene for at læsse af, men derefter skal bilen straks flyttes. 

Punkt 17 i ordensreglerne: 

Parkering samt gæsteparkering skal foregå på stamvejen langs Forum Horsens – på den sydlige side. Parkering på havevejene samt vendepladser er ikke tilladt.

Der kommer mange med trailere, der skal kunne komme rundt på vendepladserne og i værste tilfælde også redningskøretøjer. Derfor henvises til parkering på stamvejen eller evt. i egen indkørsel.

Obligatorisk brandforsikring

Fra og med 1. januar 2019 skal alle haver have en brandforsikring.

Er man ikke med i vores fælles brandforsikring, skal man dokumentere, at man har en anden brandforsikring.
Brandforsikringen skal sendes til kasserer Edith Bruun.


Se nærmere info under fanen Fællesforsikring.

Del siden